VRATISLAVICKÝ BĚHOUN

Nový pořadatel RunBo Team po dohodě s původními pořadateli obnovil tradici ve Vratislavicích a to konáním přespolního běhu, o Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou. Místem závodu bude jako v minulosti areál koupaliště Sluníčko a trasy v okolí ve Vratislavicích nad Nisou.