Ochranná známka RunBo®

Naše grafické logo RunBo® je registrovaná ochranná známka a je zapsána v rejstříku ochranných známek na ÚPV.  Její využití je možné jen s písemným souhlasem člena prezidia.
 Jako vlastníci registrované ochranné známky můžeme v případě porušení našich práv započít právní úkony, směřující k zabránění neoprávněného použití této známky.