Vratislavický Běhoun 2018

Kdy: sobota 19. května 2018, 9:30 hodin
Kde: areál koupaliště SLUNÍČKO, Vratislavice n. Nisou

26. ročník přespolního běhu
a současně 21. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic n. Nisou

Informace o závodu „Vratislavický běhoun“

 Start a cíl: všechny kategorie v areálu koupaliště SLUNÍČKO
ve Vratislavicích nad Nisou.
Tratě: po polních cestách a část po asfaltu.
Přihlášky: v den závodu v areálu koupaliště SLUNÍČKO ve Vratislavicích, registrace pro předem přihlášené zde www.runboteam.cz .
Vyzvednutí starotvního čísla nejpozději 30 minut před startem příslušného závodu.
Závodní kancelář otevřena od 8:30 hodin.
Startovné: kategorie 0. -10. (batolata, hoši, dívky, žáci a žákyně) zdarma, kategorie 11. – 16. 100,- Kč, hlavní běh 150,- Kč.
Na místě od kategorie 11. navýšeno o 50,- Kč.
Děti běží sami bez doprovodu rodičů.
Šatny: v označených prostorách koupaliště SLUNÍČKO. Cenné předměty dejte do úschovy svým nestartujícím kamarádům. Za odložené věci pořadatel neručí !
Ceny: Věcné ceny pro první tři závodníky v kategorii
a nejstaršího účastníka závodu. Medaile pro všechny účastníky.
Doprava: tramvaj č. 11 a č. 5 Liberec – Jablonec n. N., výstup ve stanici Vratislavice – kostel. Potom 500 m do kopce směr koupaliště SLUNÍČKO. Ke koupališti bude vjezd vozidel omezen, parkování možné v okolí sídliště. 
Dbejte pokynů pořadatelů.

Propozice závodu

   Kategorie   Věk   Trať
   9:30 hodin.
   0. batolata   2015 a mladší     50 m
   1. nejmladší hoši   2014 a 2013     150 m
   2. nejmladší dívky   2014 a 2013     150 m
   3. mladší hoši    2012 a 2011     300 m
   4. mladší dívky   2012 a 2011     300 m
   5. hoši   2010 a 2009    1000 m
   6. dívky   2010 a 2009    1000 m
   7. starší hoši    2008 až 2006    1000 m
   8. starší dívky   2008 až 2006    1000 m
   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 0. – 4.
   10:30 hodin.
   9. žáci   2005 až 2003    2000 m
  10. žákyně   2005 až 2003    2000 m
  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 5. – 8.
  DĚTSKÁ TOMBOLA (kategorie 0. – 10.)
   12:00 hodin.
  11. junioři   1999 až 2002    5000 m
  12. juniorky   1999 až 2002    5000 m
  13. ženy – 39 a mladší   1998 až 1979    5000 m
  14. muži – 39 a mladší   1998 až 1979    5000 m
  15. ženy – 40 a starší   1978 až 1900    5000 m
  16. muži – 40 a starší   1978 až 1900    5000 m
  17. ženy – 39 a mladší   1998 až 1979   10000 m
  18. muži – 39 a mladší   1998 až 1979   10000 m
  19. ženy – 40 a starší   1978 až 1900   10000 m
  20. muži – 40 a starší   1978 až 1900   10000 m
  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 9. – 20.
  TOMBOLA